13 marzec 2015
13 marca 2015,
 Off

Szukając wyjaśnienia, względem różnorodności organizmów które znajdowały się na niedaleko od siebie oddzielonych wyspach. Darwin doszedł do wniosku, iż wszystkie procesy odbywają się w zakresie walki o byt. Organizmy o mniej sprzyjających cechach, są wypierane przez organizmy o cechach bardziej przydatnych do przetrwania w danych okolicznościach. Wynikiem tego procesu będą adaptacje do nowych zmieniających się warunków. Z tego też powodu, organizmy to różnych wyspach, miały zupełnie różne cechy. Podstawy jego założeń możemy znaleźć w dziele „ O powstaniu Gatunków”.

Ostatecznie, Darwin zaproponował koncepcje w oparciu o teorię doboru naturalnego. Koncepcja oparta jest na czterech głównych założeniach:

 

Po pierwsze, zmienność organizmów ze względu na ich cechy, wielkość, barwę może dać organizmom większą szansę na przeżycie. Z tego też powodu, ewolucja może nastąpić tylko i wyłącznie wtedy gdy dane cechy są dziedziczne.

 

Po drugie, każdy z gatunków ma potencjalną możliwość rozrodu. Z tego też względu, następuje geometryczny wzrost gatunku (2>4>16).

 

Po trzecie, trzeba określić granice wzrostu danego gatunku. Następuje to zarówno, ze względu na inne drapieżniki, jak też i konkurencje w stosunku do zasobów pokarmu, wody czy też światła. Potrzeba taka wynika bezpośrednio z zasady drugiej, gdyż rozwój gatunku w postępie geometrycznym musi być ograniczony ze względu na środowisko. Ponadto do czynników hamujących wzrost danego gatunku, możemy zaliczyć czynniki chorobotwórcze, a także klęski żywiołowe.

 

Po czwarte, osobniki najsilniejsze posiadają najliczniejsze potomstwo. Osobniki które są gorzej przystosowane, albo nie dożyją okresu rozrodu albo też ich potomstwo będzie znacznie mniejsze. Jednakże takie założenia byłoby niemożliwe, gdyby dzieci nie dziedziczyły po rodzicach ich cech.

 

Rozwój tych procesów, z czasem może doprowadzić do powstania nowego gatunku. W XX w. doszło do połączenia koncepcji na temat ewolucji i dziedziczenia które opracował Grzegorz Mendel. Obecnie jest to tzw. syntetyczna teoria ewolucji.