MATURA BIOLOGIA 2023 - PAKIETY KOREPETYCJI

W szkole jak doskonale wiemy na lekcjach biologii czy przyrody uczymy się głowienie teorii, a to rozwiązywanie zadań, czyli praktyczne wykorzystanie swojej wiedzy gwarantuje sukces na egzaminie maturalnym z biologii. My postanowiliśmy wyjść naprzeciw Waszym oczekiwaniom i stworzyliśmy kilka pakietów, które umożliwią każdemu kompleksowe przygotowanie się do egzaminu maturalnego z biologii.

I. Intensywny kurs przygotowujący do matury z biologii 100 × 60 min
Pakiet 100 lekcji, które poświęcone są na powtórzenie wszystkich zagadnień uwzględnionych w podstawie programowej oraz rozwiązywaniu zadań maturalnych. Sugerowany podział godzin: 50 godzin zajęć teoretycznych i 50 godzin zajęć poświęconych rozwiązywaniu zadań. Kurs ten umożliwi uczniowi powtórzenie wiedzy z zakresu podstawy programowej w liceum zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym oraz pozwoli opanować umiejętność praktycznego wykorzystania wiedzy, jaką jest rozwiązywanie zadań maturalnych.

II. Szybki kurs przygotowujący do matury z biologii 50 × 60 min
Pakiet składa się z 50 lekcji, które w głównej mierze poświęcone są rozwiązywaniu zadań i testów maturalnych. Zajęcia te pozwolą uczniom na opanowanie umiejętności rozwiązywania arkuszy egzaminacyjnych i na powtórkę wiadomości z lekcji biologii, opierając się na wykorzystaniu wiedzy w praktyce.

III. „ Z maturą na TY”
Pakiet 50 × 60 min polegający na rozwiązywaniu zadań i arkuszy maturalnych z biologii. Podczas zajęć uczeń uczy się jak właściwie interpretować polecenia, wykorzystywać informacje podane do zadań oraz formułować odpowiedzi w taki sposób, aby były one zgodne z wymaganiami tzw. „klucza”.

MATURA BIOLOGIA 2023 - CENNIK

CENNIK
Zajęcia indywidualne - 120zł/60min
Zajęcia jednorazowe - 150zł/60min
Grupowy kurs maturalny z biologii online - cena zależy od liczby uczniów w grupie