13 marzec 2015
13 marca 2015,
 Off

Pierwsze prawo Grzegorza Mendla, opisuje sposób segregacji alleli. Zauważył on że w potomstwie mieszanych roślin, pojawiają się wedle pewnej regularności cechy rodziców/dziadków. Z tego też powodu, postanowił przeprowadzić badania na grochu, w czystej postaci ( o takim samym fenotypie). Badania miały doprowadzić, do udowodnienia jego tezy o regularności występowania cech w potomstwie .

 

W zakresie biologii, podstawą tego założenia jest występowanie alleli dominujących ( duża litera A) oraz recesywnych ( mała litera a). Następnie, allele w czasie tworzenia się gamet rozchodzą się pojedynczo, przez co cechy mogą pojawić się w następnych pokoleniach. Pomimo iż mendel, nie znał podstaw genetyki, a tym bardziej DNA to prawidłowo wskazał stosunek w jakim będą występować rośliny w drugim pokoleniu. W swoich doświadczeniu otrzymał 277 roślin niskich (recesywny allel) i 787 roślin wysokich (dominujący allel). Pomimo jego odkryć (w 1866) aż do początku XX wieku nikt nie będzie zgłębiał jego badań. Obecnie wiedza na temat dziedziczenia cech, jest znacznie szersze dzięki licznym badaniom i rozwojowi genetyki.

 

Ponadto warto wspomnieć o szachownicy Punnetta. Brytyjski genetyk, stworzył podstawy założenia wedle których wypełnia się szachownicę zapisem genotypowym osobników o różnych kombinacjach alleli. ¾ osobników będzie musiało posiadać allele dominujące, a ¼ recesywne – co bezpośrednio odpowiada badaniom Grzegorza Mendla. T akie obliczenia, wynikają z podziału podczas mejozy na allele A i a, które nie będą mogły występować razem.