13 marzec 2015
13 marca 2015,
 Off

W tym tekście, postaram się wykazać wpływ uzależnień na nasze życie. Po pierwsze, postaram się wykazać podstawowe używki które są obecnie stosowane.

 

  • Alkohol
  • Nikotyna
  • Niektóre leki
  • Narkotyki

 

Powodują one zatrucie całego naszego organizmu, przez co zmienia się nasze samopoczucie i zachowanie. To też, bezpośrednio rzutuje na nasz obraz świata. W wstępnej fazie uzależnienia, pokazują jeszcze pozorne skutki uzależnienia. Do nich zazwyczaj zaliczamy: odprężenie, szczęcie czy też łagodzenie dolegliwości bólowych. Jednakże, taki stan rzeczy może bezpośr ednio doprowadzić do nadużyć i motywacji do kolejnego sięgniecia po używkę. Tym samym, może doprowadzić to do poważnych szkód na zdrowiu czy też doprowadzić do śmierci.

 

Nikotyna, to obecnie bardzo silna substancja trująca, zawarta w liściach tytoniu. Znajdują się w niej ciała smoliste oraz tlenek węgla. Oba składniki mogą wpłynąć na powstawanie nowotworów oraz upośledzać wiązanie tlenu przez krwinki czerwone. Z tego też powodu, od roku 2003 istnieje powszechny zakaz reklamy papierosów w ramach pierwszego traktatu antynikotynowego.

 

Kolejnym niezwykle groźnym przeciwnikiem jest alkohol. Jednakże, tylko w przypadkach jego nadużywania. Warto wspomnieć, iż sam alkohol niszczy komórki kory mózgowej, uszkadza serce, powoduje trwałe uszkodzenie wątroby i prowadzi do uszkodzeń płodu. Ponadto, takie osoby stają się agresywne i nie kontrolują własnego postępowania. Nadużywanie alkoholu wymaga leczenia i wsparcia odpowiednią psychoterapią.

 

Są to fizyczne uzależnienia, oprócz nich możemy wymienić także psychiczne, które bezpośrednio wpływają na nasze zachowania. Przy uzależnieniu psychicznym np.: uzależnienie od gier komputerowych, zaburzeniu ulegają priorytety naszych wartości.