13 marzec 2015
13 marca 2015,
 Off

Zagadnienie maturalne dotyczące białka jest bardzo powszechne na maturze. Białka są zbudowane z mniejszych podjednostek zwanych aminokwasami a owe składowe możemy podzielić na:

 • Aminokwasy polarna jest to np.:
  • Alanina
  • Glicyna
  • Walina
  • Melatonina
 • Aminokwasy niepolarne
  • Cysteina
  • Asparagina
  • Treonina
  • Glutamina

Ze względu na budowę można podzielić również białka na struktury. Wyróżniamy:

 

Pierwszorzędową strukturę białka – jest to ułożenie liniowe kolejnych aminokwasów, które są połączone ze sobą wiązaniami peptydowymi.

Drugorzędowa struktura białka. Wyróżniamy tutaj:

 • Alfa helisę – jest to cylindryczna struktura, która tworzy przestrzenną strukturę jak popularny znany każdemu model DNA. Stabilizują tutaj wiązania wodorowe, peptydowe
 • Beta-harmonijkę – jest to struktura ułożonych równolegle do siebie kartek. Stabilizują tutaj białka wiązania wodorowego.

 

Trzeciorzędową strukturę białka – jest to ułożenie przestrzenne położenie aminokwasów, które są w sekwencji liniowej i znajdują się w niedalekiej odległości od siebie. Struktura jest stabilizowana przez oddziaływania hydrofobowe, mostki disiarczkowe, wiązania jonowe, wiązania wodorowe.

Czwartorzędową strukturę białka – są to już skomplikowane podjednostki białkowe. Białka w zależności mogą posiadać struktury jednodomenowe bądź składać się z wielu jednostek. Najprostszym przykładem jest hemoglobina, która transportuje tlen – tertramer o składzie α2β2.

 

Punkt izoelektryczny białka:

 

Wyróżniamy tutaj białko w pl czyli gdy jego sumaryczny ładunek wynosi 0. Jeżeli posiadamy anion białkowy to jest w środowisku wysokiego pH, a jeżeli jest to kation białkowy to jest w środowisku niskiego pH.

 

Wykorzystuje się punkt izoelektryczny do identyfikacji białek.

13 marzec 2015
13 marca 2015,
 Off

Zagadnienie maturalne dotyczące białka jest bardzo powszechne na maturze. Białka są zbudowane z mniejszych podjednostek zwanych aminokwasami a owe składowe możemy podzielić na:

 • Aminokwasy polarna jest to np.:
  • Alanina
  • Glicyna
  • Walina
  • Melatonina
 • Aminokwasy niepolarne
  • Cysteina
  • Asparagina
  • Treonina
  • Glutamina

Ze względu na budowę można podzielić również białka na struktury. Wyróżniamy:

 

Pierwszorzędową strukturę białka – jest to ułożenie liniowe kolejnych aminokwasów, które są połączone ze sobą wiązaniami peptydowymi.

Drugorzędowa struktura białka. Wyróżniamy tutaj:

 • Alfa helisę – jest to cylindryczna struktura, która tworzy przestrzenną strukturę jak popularny znany każdemu model DNA. Stabilizują tutaj wiązania wodorowe, peptydowe
 • Beta-harmonijkę – jest to struktura ułożonych równolegle do siebie kartek. Stabilizują tutaj białka wiązania wodorowego.

 

Trzeciorzędową strukturę białka – jest to ułożenie przestrzenne położenie aminokwasów, które są w sekwencji liniowej i znajdują się w niedalekiej odległości od siebie. Struktura jest stabilizowana przez oddziaływania hydrofobowe, mostki disiarczkowe, wiązania jonowe, wiązania wodorowe.

Czwartorzędową strukturę białka – są to już skomplikowane podjednostki białkowe. Białka w zależności mogą posiadać struktury jednodomenowe bądź składać się z wielu jednostek. Najprostszym przykładem jest hemoglobina, która transportuje tlen – tertramer o składzie α2β2.

 

Punkt izoelektryczny białka:

 

Wyróżniamy tutaj białko w pl czyli gdy jego sumaryczny ładunek wynosi 0. Jeżeli posiadamy anion białkowy to jest w środowisku wysokiego pH, a jeżeli jest to kation białkowy to jest w środowisku niskiego pH.

 

Wykorzystuje się punkt izoelektryczny do identyfikacji białek.