18 luty 2015
18 lutego 2015,
 Off

Nasz organizm do prawidłowego rozwoju potrzebuje stałe dopływu energii, ponieważ jeżeli nasza energetyka nie funkcjonowałaby prawidłowo i całkowicie wygasła by to naszej energii starczyłoby tylko na 3 sekundy. Jak nasze procesy muszą być skomplikowane, że wszystk o to jest wykonywane bez naszej świadomości. Dzisiaj skoncentrujemy się na wiedzy startowej, która zapewne Ci się przyda.

Zacznijmy od zrozumienia podstawowej jednostki energetycznej jaką jest glukoza:

  • Głównie jest wykorzystywana przez mózgu
  • W mięśniach najwięcej magazynuje się glukozy w postaci glikogenu
  • 60-100mg/ 100ml krwi na czczo to prawidłowe stężenie.

Możemy również podzielić na egzogenne i endogenne źródła glukozy do których zaliczamy:

Egzogenne:

  • Sacharoza
  • Laktoza
  • Skrobia

Endogenne – procesy powstawania wewnątrz:

  • Glikogenoliza
  • Glukoneogeneza

Pierwszy proces jest odpowiedzialny za rozkład glikogenu a drugi jest odpowiedzialny za syntezę glukozy.

Gdy glukoza łączy się ok.  ok. 100 000 resztami D-glukozy to powstaje glikogen, który zawiera wiązania:

  • A-1,6 glikozydowe – tylko pomiędzy 8-12 każdym monomerem tworzy się rozgałęzienie.
  • a-1,4 glikozydowe – tworzy się pomiędzy każdą cząsteczką glukozy