18 luty 2015

Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach

18 lutego 2015,
 Off

Witaminy to związki organiczne o prostej budowie, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Nazwę wprowadzono od dwóch zwrotów – vitae – życie i amina – […]


18 luty 2015

Witaminy rozpuszczalne w wodzie

18 lutego 2015,
 Off

Są to związki organiczne, potrzebne do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Jednakże, w przeciwieństwie do witamin rozpuszczalnych w tłuszczach nie są magazynowane. Z tego też względu, […]


18 luty 2015

Węglowodany jako materiał energetyczny

18 lutego 2015,
 Off

Nasz organizm do prawidłowego rozwoju potrzebuje stałe dopływu energii, ponieważ jeżeli nasza energetyka nie funkcjonowałaby prawidłowo i całkowicie wygasła by to naszej energii starczyłoby […]


18 luty 2015

Krwinki czerwone

18 lutego 2015,
 Off

Erytrocyty jest to jeden z elementów morfotycznych krwi. Znajdujący się obok leukocytów oraz trombocytów. Erytrocyty są wytwarzane w szpiku kostnym czerwonym, kościach płaskich i […]


18 luty 2015

Krwinki czerwone

18 lutego 2015,
 Off

Erytrocyty jest to jeden z elementów morfotycznych krwi. Znajdujący się obok leukocytów oraz trombocytów. Erytrocyty są wytwarzane w szpiku kostnym czerwonym, kościach płaskich i […]