13 marzec 2015

Główne założenia koncepcji Darwina

13 marca 2015,
 Off

Szukając wyjaśnienia, względem różnorodności organizmów które znajdowały się na niedaleko od siebie oddzielonych wyspach. Darwin doszedł do wniosku, iż wszystkie procesy odbywają się w […]


13 marzec 2015

Mechanizmy wentylacyjne

13 marca 2015,
 Off

Wentylacja jest to proces polegający na pobieraniu i usunięciu powietrza z płuc do otoczenia. Możemy wymienić dwie fazy wentylacji:   Po pierwsze, wdech jako […]


13 marzec 2015

Jednostka budująca mięśnia czyli białka

13 marca 2015,
 Off

Zagadnienie maturalne dotyczące białka jest bardzo powszechne na maturze. Białka są zbudowane z mniejszych podjednostek zwanych aminokwasami a owe składowe możemy podzielić na: Aminokwasy […]


13 marzec 2015

Jednostka budująca mięśnia czyli białka

13 marca 2015,
 Off

Zagadnienie maturalne dotyczące białka jest bardzo powszechne na maturze. Białka są zbudowane z mniejszych podjednostek zwanych aminokwasami a owe składowe możemy podzielić na: Aminokwasy […]


13 marzec 2015

Jak uzależnienia wpływają na nasze zdrowie?

13 marca 2015,
 Off

W tym tekście, postaram się wykazać wpływ uzależnień na nasze życie. Po pierwsze, postaram się wykazać podstawowe używki które są obecnie stosowane.   Alkohol […]